Terapia systemowa

Terapia systemowa to nurt terapii, w którym kluczowym pojęciem jest system, np. Rodzina.
Rodzina jako system składa się z jej bliższych i dalszych członków, powiązanych ze sobą i wzajemnie na siebie oddziałujących według pewnych zasad, wartości i celów własciwych dla danej rodziny.
Terapia systemowa jest z założenia terapią krótkoterminową. Jej skuteczność jest znana w terapii zaburzeń i chorób psychicznych, chorób przewlekłych, dla pacjentów z objawami psychosomatycznymi, z zaburzeniami jedzenia (bulima, anoreksja),  w stanach lękowych, uzależnieniach, dla osób w żałobie czy kryzysie życiowym.

Po określeniu problemu klienta, terapia może trwać od kilku spotkań do roku lub powyżej roku.
Sesje odbywają się raz na 2 tygodnie w miarę postępowania procesu terapeutycznego.

 

Jako terapeuta systemowy staram się widzieć klienta na tle jego rodziny lub innego systemu np. pracy.
Poza słowem i stosowaniem metafor w terapii systemowej, operuje innymi metodami np. językiem przestrzeni – przedstawiając przestrzennie  (z zastosowaniem figurek lub osób) relacje członków danego systemu.

Systemowej terapii rodzin uczyłam się pod okiem doświadczonych terapeutów oraz superwizorów psychoterapii takich jak: dr. Małgorzata Rajchert – Lewandowska, Teresa Ossowska, dr Anna Winnicka, Joanna i Grzegorz Halkiew.