Czym jest psychoterapia.

Psychoterapia to jedna z najbardziej powszechnych i najskuteczniejszych metod pomocy psychologicznej. Psychoterapia to forma pomocy psychologicznej mająca na celu leczenie oraz wspomaganie rozwoju osoby poprzez rozmowę, stosowanie metod i narzędzi psychologicznych. Regularne spotkania z psychoterapeutą służą poszerzaniu samoświadomości oraz lepszemu zrozumieniu siebie, swoich emocji i swojego sposobu myślenia. Psychoterapia odbywa się w gabinecie zapewniającym każdemu klientowi poczucie bezpieczeństwa  [czytaj dalej...]

Read more

Czym jest terapia EMDR

EMDR to jedna z najskuteczniejszych form psychoterapii, której celem jest pomoc osobom, które w swoim życiu doświadczyły trudnych wydarzeń, takich jak przemoc,wykorzystanie seksualne, wypadki, katastrofy naturalne, żałoba i utrata osób bliskich. Adresowana jest dla osób z problemami o podłożu lekowym oraz w stanach depresyjnych

Read more

Czym jest terapia systemowa

Terapia systemowa to nurt terapii, w którym kluczowym pojęciem jest system, np. Rodzina. Rodzina jako system składa się z jej bliższych i dalszych członków, powiązanych ze sobą i wzajemnie na siebie oddziałujących według pewnych zasad, wartości i celów własciwych dla danej rodziny. Terapia systemowa jest z założenia terapią krótkoterminową. Jej skuteczność jest znana w terapii zaburzeń i chorób psychicznych, chorób przewlekłych, dla pacjentów z objawami psychosomatycznymi, z zaburzeniami jedzenia (bulima, anoreksja),  w stanach lękowych, uzależnieniach, dla osób w żałobie czy kryzysie życiowym.

Read more

Czym jest neuroterapia EEG Biofeedback

EEG Biofeedback, nazywany często "terapią XXI wieku", jest metodą treningową rozwijającą naturalne zdolności mózgu. EEG Biofeedback to sztuka celowej kontroli tego, co w naszym organizmie wydawało się dotąd poza kontrolą. Świadome wpływanie na procesy neuropsychologiczne możliwe jest dzięki aparaturze umożliwiającej precyzyjny pomiar, właściwą jego prezentację oraz możliwość postrzegania postępów w dążeniu do celu.

Read more