Lidia Kamińska-Paciorkowska

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie ( 2002 r.) oraz Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie ( 2013). Od 2008 roku stale podnoszę kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii. Mam za sobą łącznie ponad 1200 godzin szkoleń w Polskich oraz Europejskich Instytucjach:

– Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie
– Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu w Warszawie
– Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie
– Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi
– EMDR & CBT Psychological Interventions . EMDR Europe.

 

Jestem członkiem oraz rekomendowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Terapii  EMDR od 2013

 Posiadam certyfikat terapeuty traumy EMDR  II stopnia.

 Jestem trenerem neuroterapii- EEG Bofeedback.

 

Metody pracy:

W swojej pracy łącze różne nurty psychoterapii m.in. terapię systemową rodzin, terapię traumy oraz stosuję hipnoterapię ericksonowską.
Pracuję indywidualnie w ujęciu systemowym. Stosuje techniki EMDR – odwrażliwiania traumy.

Prowadzę również sesje neuroterapii – EEG Biofeedback.

Swoją pracę regularnie poddaję superwizji u dr Marzeny Olędzkiej (psycholog, psychoterapeuta)– Prezes Polskiego Towarzystwa EMDR  w Warszawie oraz u dr Małgorzaty Rajchert – Lewandowskiej (psycholog, psychoterapeuta)–  Prezes Instytutu Psychoterapii i Rozwoju Osobowości w Warszawie. Moją nauczycielką metody EEG Biofeedback jest dr Magdalena Szubert  – Czarnocka  (lekarz spec. neurolog , Szpital  Psychiatryczny w Tworkach) – Ośrodek Kształcenia Medycznego AKSON w Milanówku.

Moimi nauczycielami w zakresie terapii są również Teresa Ossowska (psycholog kliniczny I stopnia) – Ośrodek ADITIUS w Warszawie.
Joanna i Grzegorz Halkiew – założyciele Instytutu Neurolingwistyki NATUROPATA w Adamowiźnie.

Certyfikaty: