Psychoterapia

Psychoterapia to jedna z najbardziej powszechnych i najskuteczniejszych metod pomocy psychologicznej. Psychoterapia to forma pomocy psychologicznej mająca na celu leczenie oraz wspomaganie rozwoju osoby poprzez rozmowę, stosowanie metod i narzędzi psychologicznych. Regularne spotkania z psychoterapeutą służą poszerzaniu samoświadomości oraz lepszemu zrozumieniu siebie, swoich emocji i swojego sposobu myślenia.
Psychoterapia odbywa się w gabinecie zapewniającym każdemu klientowi poczucie bezpieczeństwa.

Psychoterapia adresowana jest do osób:

  • odczuwających obniżony nastrój
  • zmagających się ze stresem lub lękiem;
  • mających za sobą trudne doświadczenia;
  • odczuwających trudności w nawiązywaniu relacji lub ich pogorszenie;
  • cierpiących z powodu zaburzenia snu i odżywiania;
  • którym brakuje motywacji do działania;
  • dla których, każda zmiana wywołuje lęk i niepewność,.

Często pogorszenie się naszego samopoczucia związane jest z przeżyciem traumy. Traumą w psychologii nazywam trudne doświadczenie, które wywołuje konsekwencje dla naszego zdrowia psychicznego.

Każde trudne doświadczenie z przeszłości, które wpływa negatywnie na nasze funkcjonowanie dzisiaj, wywołało w nas objawy związane ze stresem traumatycznym. W takich przypadkach terapia EMDR sprawdza się najlepiej.