EEG Biofeedback

Czym jest neuroterapia EEG Biofeedback

Definicja

EEG Biofeedback, nazywany często „terapią XXI wieku”, jest metodą treningową rozwijającą naturalne zdolności mózgu. EEG Biofeedback to sztuka celowej kontroli tego, co w naszym organizmie wydawało się dotąd poza kontrolą. Świadome wpływanie na procesy neuropsychologiczne możliwe jest dzięki aparaturze umożliwiającej precyzyjny pomiar, właściwą jego prezentację oraz możliwość postrzegania postępów w dążeniu do celu.

 

Co to jest trening EEG Biofeedback?

Jest to nowoczesna metoda neuroterapii instrumentalnej, oparta na wykorzystaniu biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback). Jest metodą zwiększającą możliwości naszego umysłu. Poprawia szybkość myślenia, zapamiętywania oraz kreatywność. Jako metoda niefarmakologiczna, nie wykazuje więc żadnych skutków ubocznych. Jest przyjemna dla pacjenta. Podstawą jest wykorzystanie „plastyczności mózgu”, polegającej na zdolności neuronów do trwałych przekształceń. Biofeedback stwarza możliwość korygowania dysfunkcji mózgowych, powstałych w wyniku zaburzeń rozwoju oraz urazów mózgu. Diagnoza funkcjonowania mózgu (dzięki badaniu EEG) umożliwia opracowanie indywidualnego modelu treningu.

 

EEG-biofeedback to metoda umożliwiająca harmonizowanie czynności fal mózgowych na zasadzie bioregulacji i samouczenia się mózgu.

 

Trening EEG-biofeedback stosowany jest zarówno w medycynie, jak i rozwiązywaniu problemów szkolnych, rozwijaniu procesów poznawczych, umiejętności relaksacji oraz kreatywnego myślenia.

Trening EEG-biofeedback wpływa korzystnie na pracę mózgu w warunkach ekstremalnych.

Rozwija zdolność twórczego myślenia, usprawnia pamięć, koncentrację uwagi, koordynację psychoruchową, umiejętność relaksacji i radzenia sobie ze stresem.

Jest zalecany między innymi:

 • przy nauce, egzaminach;
 • przy wyczynowym uprawianiu sportów;
 • dla kadry kierowniczej, menadżerów;
 • dla konstruktorów, twórców, dziennikarzy, artystów;
 • dla ekstremalnych zawodów: policji, wojska, pilotów, ochrony.

 

Treningi EEG Biofeedback proponuje osobom:

 • mającym problemy w szkole (np., dysleksja, dysgrafia)
 • mającym zaburzenia zachowania (np. ADHD, agresja, apatia) – już od 3-5 roku życia
 • mającym zaburzenia uwagi, koncentracji, pamięci
 • mającym wkrótce zdawać ważny egzamin
 • którym towarzyszy wysoki poziom stresu i odpowiedzialności, trema, napięcie
 • brak skupienia, umiejętności podejmowania prawidłowych decyzji
 • zła samoocena, przemęczenie
 • w stanach lękowych, depresjach, zaburzeniach snu, migrenach
 • w rehabilitacji po urazach mózgu, w lekkim upośledzeniu umysłowym, mózgowym porażeniu dziecięcym, padaczce
 • dla poprawy motoryki, w chorobach wieku dojrzałego, które powodują zaburzenia pamięci.

 

Praca mózgu wpływa w sposób bezpośredni na funkcjonowanie całego organizmu. Każda zmiana wytwarzanych fal mózgowych ma określone konsekwencje fizjologiczne i psychologiczne. Trening EEG Biofeedback polega na optymalizacji pracy mózgu poprzez wygaszanie fal wytwarzanych w nadmiarze oraz promowanie fal sprzyjających funkcjonowaniu człowieka. Badania naukowe nie wykazały żadnego ryzyka związanego z proponowaną terapią. EEG Biofeedback to sztuka celowej kontroli tego, co w naszym organizmie wydawało się dotąd poza kontrolą. Świadome wpływanie na procesy neuropsychologiczne możliwe jest dzięki aparaturze umożliwiającej precyzyjny pomiar, właściwą jego prezentację oraz możliwość postrzegania postępów w dążeniu do celu.

 

Przygotowanie do treningów

Planując terapię EEG Biofeedback wskazane jest badanie wstępne i rozmowa kwalifikująca do neuroterapii, a następnie u osób zdrowych badanie QEEG czyli ilościowa elektroencefalografia, która w oparciu o zapis EEG głowy i potencjałów wywołanych pozwala stworzyć czynnościową mapę mózgowia, która to daje możliwość skierowania terapii za pomocą techniki biofeedback na konkretne obszary mózgu oraz ocenę jej efektów.
W przypadku osób chorych wykonuje się badanie EEG głowy. Zapis EEG jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych wykorzystywanych w padaczce, stanach napadowych, zaburzeniach świadomości, nieprawidłowym rozwoju psychomotorycznym u niemowląt i dzieci starszych, upośledzeniu umysłowemu, zaburzeniach zachowania i emocji, innych schorzeniach psychiatrycznych u dzieci i dorosłych oraz wielu kolejnych problemach zdrowotnych.

 

Cele treningu EEG Biofeedback

Celem treningu jest polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi, hamowania stanów nadmiernego pobudzenia. Stany te osłabiają korową regulację zachowania. To z kolei prowadzi do zaburzeń funkcji poznawczych. Trening EEG BFB zwiększa i polepsza funkcje poznawcze oraz relaksuje i wycisza. Zwiększa potencjał umysłowy i normuje czynność bioelektryczną mózgu.

 

Przebieg treningu EEG Biofeedback

EEGBFB opiera się o elektroencefalografię (EEG) – neurologiczna i psychiatryczną metodę diagnostyki i monitorowania przebiegu leczenia zaburzeń chorobowych. W tej metodzie z precyzyjnie określonych miejsc na głowie za pomocą czujników (elektrod), są odbierane sygnały bioelektryczne, które muszą być następnie wzmacniane w głowicy EEG. Z głowicy przechodzą do komputera, gdzie ulegają dalszej obróbce i wzmocnieniu.